weasel-yellow-side-news

ทำไม เพียงพอนเหลือง ถึงเป็นสัตว์คุ้มครอง

เพียงพอนเหลือง อาศัยกระจายอยู่ทั่วไปในป่าต่างๆ รวมทั้งพื้นที่เปิดโล่ง ร่างกายของมันมีความยาวเหยียดเหยียด ขาค่อนข้างสั้น หัวของมันยาวเรียวแคบ ค่อนข้างเล็ก และหูสั้นของมันนั้นกว้างที่ฐาน หางของมันมีความยาวครึ่งหนึ่งของร่างกาย ขนฤดูหนาวขนจะมีความหนาแน่นมาก นุ่ม เป็นปุย เพียงพอนเหลือง มีขนยาวถึง 3-4 ซม.

พฤติกรรมและนิเวศวิทยา

เพียงพอนเหลือง สร้างรังอยู่ในท่อนไม้ที่เป็นลักษณะตอไม้ที่ว่างเปล่า, กองไม้พุ่ม และรากไม้ที่ตายแล้วข้างในโบ๋เป็นกลวง ความยาวของโพรงมีตั้งแต่ 0.6–4.2 เมตร และ 0.2–1.3 เมตร สำหรับ เพียงพอนเหลือง มีทั้งโพรงถาวร และมีโพรงที่ใช้ในการพักพิงชั่วคราวไม่เกิน 5 แห่ง ซึ่งอาจแยกจากกันเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรก็ได้ มักสร้างห้องทำรังอยู่ตรงกลางหรือปลายโพรง สร้างความนุ่มสบายด้วยการนำขนนกและขนของหนูมาทำเป็นที่นอนแสนนุ่ม

weasel-yellow-news-side

อาหารของเพียงพอนเหลือง

เพียงพอนเหลือง อยู่ตรงกลางระหว่างสัตว์กินเนื้อขนาดเล็ก ที่กินสัตว์จำพวกหนู และกินสัตว์มีกระดูกสันหลังหลายชนิด เพียงพอนเหลือง ไม่ค่อยกินสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และพืช มักจะเลือกเหยื่อขนาดเล็กถึงปานกลาง สำหรับตัวตุ่นน้ำเป็นเหยื่อที่พบบ่อยที่สุดในแถบตะวันตก ขณะที่หนูจะได้รับความนิยมมากในเพียงพอนเหลืองตะวันออก นอกจากนี้ในพื้นที่ท้องถิ่นจะพบการกินกระรอกรวมทั้ง อาจกินปลาได้ในบางพื้นที่ พบในบางฤดูกาล

ใน Ussuriland พวกเขาทำการกวาดล้างหาเหยื่ออย่างกว้างขวาง ในช่วงฤดูหนาว โดยในแห่งอื่นๆ นกตัวขนาดเล็กเป็นรายการอาหารที่สำคัญแสนอร่อย นอกจากนี้สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก มักจะถูกกินในบริเวณรอบๆ ที่พวกเพียงพอนเหลืองออกหาอาหาร อาหารจากพืชที่เป็นที่รู้กันว่า เพียงพอนเหลือง โปรดปรานนั้น มีทั้งถั่วสนและผลไม้ต่างๆ โดยปกติแล้วเพียงพอนเหลืองจะกินอาหารประมาณ 100-120 กรัมทุกวัน พร้อมทั้งเก็บอาหารส่วนเกินไว้กินในยามอื่น ในพื้นที่เขตเมืองในประเทศจีน เพียงพอนเหลือง ตกเป็นเหยื่อของหนูขนาดใหญ่อย่างกว้างขวาง พวกมันสามารถฆ่าและสามารถลากไก่ที่ใหญ่ที่สุดไปกินอย่างหน้าตาเฉย สำหรับเพียงพอนเหลืองเป็นนักล่า สามารถล่าเหยื่อผ่านความหนาวเหน็บของหิมะ และพบเห็นได้ในบ้านเรือนของผู้คน

news-weasel-yellow-side

ข้อมูลที่น่าสนใจของเพียงพอนเหลือง

ระยะเวลาการดำรงชีวิตและสืบเผ่าพันธุ์ของเพียงพอนเหลืองนั้น แตกต่างกันไปตามสถานที่อยู่อาศัย ในไซบีเรียตะวันตกจะเริ่มในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนมีนาคม ใน Primorye จะเริ่มในต้นเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน เพียงพอนเหลือง พวกเขาจะผสมพันธุ์ซ้ำ ๆ ในช่วงระยะเวลา 35 นาที มีระยะเวลาตั้งท้อง 38–41 วัน มีบันทึกการคลอดบุตร 1 ครั้งหลังจาก 28 วันเท่านั้น ลูกครอกประกอบด้วยสมาชิก 4-10 ตัว ในตอนแรกนั้นพวกเขาเกิดมาตาบอดและมีขนสีขาวขึ้นมาบ้างประปราย หากแต่ต่อมาพวกเขาก็จะเริ่มพัฒนาผมสีเหลืองอ่อน หลังจากผ่านไป 2 – 3 วัน จะค่อยๆ เปิดตาหลังจากออกมาดูโลกได้ 1 เดือน พวกเขาจะถูกเลี้ยงดูเป็นเวลา 2 เดือน และจะเป็นอิสระในช่วงปลายเดือนสิงหาคม เมื่อดำเนินมาถึงตอนนี้เพียงพอนเหลืองเด็กก็เกือบจะกลายเป็นผู้ใหญ่แล้ว แต่ยังมีช่วงผลัดฟัน และยังมีกระดูกอ่อนกว่า อีกทั้งขนของมันมีสีเข้มกว่าของผู้ใหญ่เต็มวัย

การกระจายและที่อยู่อาศัย

เพียงพอนเหลือง อาศัยอยู่ตั้งแต่เทือกเขาหิมาลัย ในปากีสถาน อินเดีย เนปาล ภูฏาน ลากยาวมาจนถึงพม่าตอนเหนือ ไทยตอนเหนือ ลาว และไต้หวัน

ด้วยความที่ขนของพวกมันมีความอ่อนนุ่มอย่างที่สุด บางครั้งจึงถูกล่าเพื่อเอาขนเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไม เพียงพอนเหลืองถึงเป็นสัตว์คุ้มครอง

Support

แทงบอล

Partner